Rezerwacja pomyślna

Na Twój adres email otrzymasz potwierdzenie i szczegóły rezerwacji.

Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź w folderze spam.

Odwołanie rezerwacji

Plany mają do siebie to, że lubią się zmieniać. Dlatego też, odwołanie rezerwacji sali na więcej niż 48 godzin przed planowaną próbą jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. W przypadku odwołania próby na 48h przed jej rozpoczęciem ponosisz 50 % kosztu wynajmu salki. Jeśli natomiast odwołasz rezerwację na 24 godziny przed próbą, musisz się liczyć z koniecznością pokrycia 100% kosztu wynajmu sali.